hr

Preplati se na newsletter sada !

Snipes_Logo_dark

Adresa sjedišta:

Snipes Croatia d.o.o., upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu;

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama;

Ulica Rudolfa Kolaka 14, 10040 Zagreb, Hrvatska;

Temeljni kapital: 7.400.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti;

Članovi uprave: Biljana Stojanova, direktorica; Dennis Schröder, direktor;

TRR: HR70 2360 0001 1029 7136 6 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Trg bana Josipa

Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska;

MBS: 081418457;

PDV: HR96912458439


Adresa za povrate:

Snipes Croatia d.o.o.

Vrankovec 1

49223 Sv. Križ Začretje

Hrvatska

www.snipes.com

Pitanja? Piši nam!

[email protected]


Upravni direktor:

Dennis Schröder

Pritužbe/rješavanje sporova:

Od 15. veljače 2016 Europska komisija pruža platformu za izvansudsko rješavanje sporova, koja potrošačima daje mogućnost rješavanja sporova u vezi sa svojim online narudžbama bez odlaska na sud. Platformi za rješavanje sporova može se pristupiti putem ove vanjske poveznice .

Međutim, želimo istaknuti, da u pravilu, nismo spremni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova u okviru Europske platforme za internetsko rješavanje sporova.