hr

Preplati se na newsletter sada !

Snipes_Logo_dark

SNIPES Opći Uvjeti Poslovanja

Preuzmi PDF verziju ovdje.

1. SNIPES Webshop

1.1 Valjanost općih uvjeta poslovanja

1. Sve isporuke, usluge i ponude tvrtke SNIPES Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: SNIPES) isključivo se temelje na ovim Uvjetima poslovanja osim ako se strane izričito drugačije ne dogovore u pisanom obliku. Uvijek je primjenjiva verzija Uvjeta poslovanja koja je bila važeća u trenutku narudžbe.

2. Ugovorni uvjeti koje postavlja kupac ili treća strana ne čine dio ugovora, čak i ako SNIPES nema prigovora na te uvjete.

1.2 Naziv i adresa tvrtke

Snipes Croatia d.o.o, Ulica Rudolfa Kolaka 14, 10040 Zagreb, Croatia

1.3 Sklapanje ugovora

Ugovori na ovoj web stranici mogu se sklapati isključivo na hrvatskom jeziku.

Kada dovršiš proces naručivanja, daješ obvezujuću ponudu SNIPES Croatia d.o.o. unosom traženih informacija i klikom na gumb "Kupi sada". Nakon što napraviš svoju narudžbu, poslat ćemo ti e-mail kojim potvrđujemo zaprimanje narudžbe te ćemo navesti pojedinosti narudžbe (potvrda primitka). Ova potvrda primitka ne predstavlja prihvaćanje tvoje ponude, već samo obavijest da je tvoja narudžba zaprimljena.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen tek kada ti naručeni proizvod pošaljemo. Ako obavijest o isporuci nije poslana u roku od 7 dana od slanja narudžbe, više nisi vezan/a svojom ponudom. Ukoliko prilikom provjere narudžbe utvrdimo da je artikl oštećen, zadržavamo pravo ne isporučiti naručeni artikl. U tom slučaju ćemo te odmah obavijestiti i izvršiti povrat sredstava za nedostupan artikl bez odlaganja. Status narudžbe možeš pratiti "Korisničkom računu" pod "Narudžbe"

Osim na gore navedeni način, kupoprodajni ugovor sklapa se:

  • prilikom plaćanja PayPal-om nakon potvrde instrukcije za plaćanje,

  • prilikom plaćanja pouzećem po završetku proces narudžbe,

  • prilikom plaćanja poklon karticom po završetku proces naručivanja.

1.4 Pohrana tekstova ugovora

Tvoje narudžbe pohranjuju se u SNIPES Croatia d.o.o.

1.5 Cijene i dostava

1. Navedene cijene odnose se na artikle objavljene na www.snipes.com, uzimajući u obzir odgovarajući opis.

2. Cijene su konačne i uključuju zakonom propisani PDV. Primjenjuju se cijene koje su prikazane u trenutku narudžbe. Isporučena roba ostaje u vlasništvu SNIPES-a do potpunog plaćanja.

3. Dostava za narudžbe vrijednosti manje od 60 € se naplaćuje. Dostava je besplatna za narudžbe vrijednosti veće od 60 €.

1.6 Plaćanje

Kupcu su općenito dostupne sljedeće opcije plaćanja: PayPal, plaćanje pouzećem te kreditnom karticom.

1.7 Odgoda plaćanja

Ako korisnik ne podmiri nepodmirena plaćanja, SNIPES ima pravo naplatiti zakonske zatezne kamate. To ne isključuje pravo na zahtjev za veću naknadu štete uzrokovane kašnjenjem.

1.8 Prigovori i protuzahtjevi

Primjedbe na iznos na SNIPES računu moraju se predati u pisanom obliku u roku od 14 dana od primitka računa. Ova odredba ne utječe na pravne zahtjeve koji se mogu ostvariti nakon ovog razdoblja.

1.9 Zadržavanje prava vlasništva

Roba ostaje u vlasništvu SNIPES-a do potpune i trajne uplate kupoprodajne cijene. Tijekom ovog razdoblja zadržavanja vlasništva, kupac ima pravo na posjedovanje i ugovorno korištenje kupljenog artikla, sve dok na vrijeme ispunjava obveze plaćanja.

1.10 Odgovornost i jamstvo

1. Jamstvo i odgovornost utvrđuju se sukladno zakonskim odredbama, posebice u skladu s člankom 423. Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske, osim ako u sljedećim odredbama nije drugačije određeno.

2. SNIPES je odgovoran za namjeru i grubi nemar. SNIPES odgovara za lakši nemar samo u slučaju kršenja materijalne ugovorne obveze (kardinalne obveze) te u slučaju štete nastale ozljedom života, tijela ili zdravlja. Isključenje odgovornosti ne odnosi se na zajamčeno stanje artikala.

3. U slučajevima koji se ne tiču štete uzrokovane ozljedama života, udova ili zdravlja ili zajamčenog stanja artikala, ukupna odgovornost u slučaju manjeg nemara ograničena je na iznos predvidljive štete koja se obično mogla očekivati.

1.11 Reklamacije

Prigovori koji proizlaze iz ovog ugovora upućuju se u pisanom obliku na adresu:

Snipes Croatia d.o.o.,

Ulica Rudolfa Kolaka 14,

10040 Zagreb, Hrvatska

1.12 Prigovori i Rješavanje sporova

Prema važećem zakonodavstvu, dužni smo obavijestiti potrošače o postojanju Europske platforme za online rješavanje sporova, koja se može koristiti za rješavanje sporova bez odlaska na sud. Za uspostavu platforme odgovorna je Europska komisija. Europsku platformu za online rješavanje sporova možeš pronaći ovdje.

Od 15. veljače 2016. Europska komisija pruža platformu za izvansudsko rješavanje sporova. To potrošačima daje priliku za rješavanje sporova povezanih s njihovom online narudžbom bez odlaska na sud. Platformu za rješavanje sporova možeš pronaći putem ove vanjske poveznice.

Međutim, želimo istaknuti da, kao opće pravilo, nismo spremni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova u okviru Europske platforme za online rješavanje sporova.

1.13 Zastara

Rok zastare određen je zakonskim odredbama.

1.14 Zahtjev pisanog oblika

Sve izmjene i dopune ugovora i svih pomoćnih sporazuma moraju biti sastavljene u pisanom obliku kako bi bile učinkovite. Zahtjev da izmjene budu učinjene u pisanom obliku također se primjenjuje na sam zahtjev u pisanom obliku.

1.15 Adresa sjedišta

Adresa SNIPES sjedišta glasi:

Snipes Croatia d.o.o.,

Ulica Rudolfa Kolaka 14,

10040 Zagreb, Croatia

1.16 Pravo otkazivanja

1. Zakonsko pravo odustajanja

Imaš pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Razdoblje za odustajanje je četrnaest dana od dana kada ti ili treća strana koja je imenovana s tvoje strane, a koja nije prijevoznik, preuzme u posjed naručenu robu.

S ciljem ostvarivanja prava na Jednostrani raskid ugovora, moraš nas kontaktirati (Snipes Croatia d.o.o, Ulica Rudolfa Kolaka 14, 10040 Zagreb, Hrvatska, e-mail: [email protected]), podnoseći nedvosmislenu izjavu (npr. poslano pismo, faks ili e-pošta) o odluci o jednostranom raskidanju ovog ugovora. Kako bi rok za raskid ugovora bio ispoštovan, potrebno je poslati obavijest o ostvarivanju prava na Jednostrani raskid ugovora prije isteka razdoblja za raskid.

Posljedice Jednostranog raskida ugovora

Ukoliko jednostrano otkažeš ovaj ugovor u cijelosti (povrat svih artikala), nadoknadit ćemo sve uplate koje smo primili s tvoje strane, uključujući troškove dostave (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da je odabrana vrsta dostave koja nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo, te prilikom djelomičnog povrata kod kojeg ne vršimo povrat za troškove dostave), s tim da se naknada troškova vrši odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od datuma kada smo primili obavijest o jednostranom raskidu ugovora. Prilikom povrata koristit ćemo isti način plaćanja koja je korišten prilikom naručivanja (izvorna transakcija), osim ako nije izričito drugačije dogovoreno. U slučaju plaćanja pouzećem, povrat sredstava izvršit ćemo na IBAN (bankovni račun) koji moraš navesti na Obrascu za povrat kako bismo ti mogli izvršiti povrat sredstava. Ova naknada ti neće biti dodatno naplaćena. Imaj na umu da će se povrat novca za narudžbe izvršene korištenjem darovne kartice izvršiti isključivo na IBAN (bankovni račun). Povrat sredstava možemo odgoditi do zaprimanja vraćene robe ili dok nam ne dostaviš dokaz da je roba vraćena.

Naručenu robu potrebno je vratiti odmah, a najkasnije četrnaest dana od datuma slanja obavijesti o Jednostranom raskidu ugovora s tvoje strane. Rok se smatra ispunjenim ako robu pošalješ prije isteka roka od četrnaest dana. Koristeći priloženu naljepnicu za povrat robe, ostvaruješ pravo na besplatno slanje povrata. U slučaju bilo kakvog gubitka vrijednosti robe, koji je uzrokovan rukovanjem robom na način koji nije bio potreban za provjeru stanja, svojstava i funkcionalnosti robe, bit će potrebno nadoknaditi izgubljenu vrijednost. U tom slučaju zadržavamo pravo umanjiti iznos povrata sukladno izgubljenoj vrijednosti.

2. Dobrovoljno pravo na povrat u SNIPES-u

Osim tvog zakonskog prava na Jednostrani raskid ugovora (usp. članak 15.1.), SNIPES ti daje 30-dnevno pravo na povrat. Tvoje zakonsko pravo na Jednostrani raskid ugovora nije pod utjecajem (i ostaje neovisno o bilo kakvoj) usklađenosti s našim pravilima o dodatnom (dobrovoljnom) pravu na povrat kako je navedeno u ugovoru. Do kraja razdoblja u kojem se primjenjuje zakonsko pravo na Jednostrani raskid ugovora, primjenjivi su samo tamo navedeni zakonski uvjeti. Ugovorno dogovoreno (dobrovoljno) pravo na povrat ne ograničava tvoja zakonska jamstvena prava, koja ostaju neograničena.

30-dnevno pravo povrata koje daje SNIPES prestaje 30 dana nakon slanja narudžbe. To je određeno datumom potvrde narudžbe. Kupci mogu iskoristiti ovo posebno pravo povrata samo ako naručenu robu vrate neoštećenu i u originalnom pakiranju.

Posljedice otkazivanja istovjetne su Posljedicama Jednostranog raskida ugovora objašnjenim pod 15.1.

3. Dodatne informacije o pravima koje se odnose na raskid ugovora

Unutar paketa zajedno s neoštećenom robom (ako je moguće u originalnom pakiranju) priloži i obrazac za povrat artikla koji želiš vratiti te pažljivo zalijepi paket ljepljivom trakom.Ako je narudžba plaćena pouzećem, imaj na umu da nećemo izvršiti povrat za naknadu troškova pouzeća. Niste zakonski obvezni slijediti preporučene radnje navedene u ovom odjeljku.

1.17 Završne odredbe

  1. Isključena je prodaja trgovcima kako je definirano Zakonom o obveznim odnosima. Pretpostavljamo da narudžbu vršiš u svojstvu privatne osobe.

  2. Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja sastavljene su u skladu sa Zakonom o građanskim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača, a za sve nejasnoće vrijede ovi zakoni.

  3. Ako se određene odredbe u ovom ugovoru pokažu neučinkovitima, ostatak ugovora ostaje na snazi. Nevažeća klauzula bit će zamijenjena odredbom koja je što bliža namjeri ugovornih strana.

1.18 Radno vrijeme

Naš tim korisničke podrške dostupan je za pomoć u radnom vremenu: od ponedjeljka do petka od 12 do 16 sati putem e-maila: [email protected]